Analyser og spesielle konstruksjoner

Norconsult har ekspertise innen analyser av spesielle konstruksjoner med hensyn til bæreevne med fokus på materialene betong, stål, tre, aluminium og kompositt.

Norconsult har bred erfaring i bruk av forskjellig type FE-verktøy for styrkeberegninger av betong, stål og andre materialer. Vi benytter fortrinnsvis ABAQUS, der geometri, materialoppførsel eller dynamikk er komplekse utfordringer. Her kan nevnes forskjellige typer konstruksjoner som dammer, tunneler og bergrom, komplekse konstruksjoner i kraftstasjoner, LNG-tanker, vindturbinfundamenter og fundamenter utsatt for roterende utstyr (generator- og pumpefundamenter), etc.

I Norconsult utfører vi også spesielle termiske, elektromagnetiske og seismiske analyser i tillegg til analyser av virkninger fra eksplosjoner og fallende laster (impact).

Med vår kompetanse kan vi optimalisere konstruksjoner med tanke på materialbruk som fører til redusert klimagassutslipp i våre prosjekter.

Kontaktperson

Profilbilde av Jan Fredrik Rambech
Jan Fredrik Rambech
Avdelingsleder