Avisingsanlegg

Avisingsanlegg er et nødvendig element på en flyplass hvor fly i perioder må avises for å få en sikker flytrafikk. I Norconsult har vi i en årrekke bistått med å prosjektere avisingsanlegg og har en unik kompetanse på hvordan prosjektering av en sikker, fremtidsrettet og miljømessig utforming av slike anlegg skal være.

Viktige elementer i forbindelse med prosjektering av avisingsanlegg er:

  • Plassering av avisingsanleggene i forhold til dimensjonerende vindretning
  • Størrelse og utforming av avisingsanlegg i forhold til dimensjonerende fly
  • Kjennskap til Avinor sine håndbøker og internasjonalt regelverk for flytrafikk
  • Tilpasning av fallforholdene for å få en best mulig oppsamling av forurenset overvann
  • Vurdering av ulike dekketyper og oppbygning av plattformen
  • Vurdering av hvilket oppsamlingssystem som skal benyttes; renner eller sluk
  • Vurdering av hvordan oppsamlet overvann skal behandles
  • Vurdering av dimensjonerende nedbørsforhold

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Jon Øxnevad
Jon Øxnevad
Senior Prosjektleder