Avløpsrenseanlegg

Avløpsrensing i Norge er i utvikling. Kystkommuner endrer sin anleggsstruktur fra desentraliserte og enklere anlegg til sentraliserte, store og avanserte renseanlegg. Innlandsanlegg oppgraderes med kompakte renseprosesser og avansert slambehandling. Mellomstore og store renseanlegg utvikler sine prosesser for bedre å ta vare på energien og ressursene i slammet og avløpsvannet. Norconsult deltar i alle ledd og faser av denne spennende utviklingen.

  • Deltar i forskningsprosjekter med universiteter og andre bedrifter med spisskompetanse innen avløpsvann- og slambehandling
  • Deltar i utvikling av pilotanlegg for utvikling av nye prosesser
  • Utarbeider studier og overordnede planer for avløpsstruktur for både enkeltkommuner og kommunale samarbeid
  • Utarbeider forprosjekter for avløpsrenseanlegg med ønske om å gjøre brede prosessvurderinger for å finne de løsningene som passer det enkelte anlegg
  • Detaljprosjekterer avløpsrenseanlegg med høy kompetanse innenfor prosess, maskin og mekaniske fag
  • Benytter 3D – BIM i alle prosjekter
  • Gjennomfører og følger opp anskaffelsesprosesser for avløpsrenseanlegg
  • Følger opp byggingen av avløpsrenseanleggene
  • Driver driftsassistanse for en rekke avløpsrenseanlegg
  • Følger opp og bistår anlegg i drift med prosessoptimalisering

Ved å involvere Norconsult når det gjelder avløpsrensing er byggherren sikret solide vurderinger paret med prosessteknisk vidsyn.

Kontaktperson

Profilbilde av Truls Inderberg
Truls Inderberg
Divisjonsdirektør