BIM

Norconsult satser sterkt på å være ledende i bransjen på "Bygningsinformasjonsmodellering" (BIM). I prosjektering og i grensesnittet mot byggherre og entreprenør er det viktig å ivareta kvaliteten og redusere mulighetene for feil i et byggeprosjekt, samt effektivisere byggeprosessen.

For å ta ut potensialet som ligger i god BIM integrasjon, er det viktig at alle aktørene jobber innenfor et avtalt rammeverk og tilpasser datamengden og formatet til fase og behov. Norconsult har utviklet gode systemer og rutiner for effektiv produksjon og tverrfaglig kommunikasjon med BIM.

I prosjekteringsfasen benytter vi BIM som vårt hovedverktøy for kommunikasjon i prosjektgruppen, inkludert til kvalitetskontroll og grensesnittshåndtering. Vi utfører også strukturelle beregninger (FEM), hydrauliske analyser (CFD), og andre analyser basert på BIM-modellene. Modellene er også kilden til dokumentasjonen av de prosjekterte løsningene, og i mange prosjekter benytter vi nå kun modell fremfor tegninger.

BIM-modellene danner også grunnlag for utarbeidelse av illustrasjoner, animasjoner og virtuelle opplevelser som gir et godt grunnlag for kommunikasjon mot ulike interessenter, både internt i prosjektgruppen og mot omverden. Et eksempel er VR-modeller. Besøk gjerne vår side med VR-eksempler.

I tillegg benytter vi BIM-modellene direkte i kommunikasjon mot byggeplass, der modellene fungerer som produksjonsunderlag for entreprenøren og vi kan motta innmålingsdata (scanning) direkte som grunnlag for tilpassing mot virkelig terreng og utførelse.

BIM-modellene gir god "som bygget"-dokumentasjon som igjen kan benyttes i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i driftsfasen.

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Torkil Håheim Kind
Torkil Håheim Kind
Gruppeleder Engineering Applications/BIM-leder konsern
Profilbilde av Kristoffer Spendrup Bugge
Kristoffer Spendrup Bugge
BIM-strateg
Profilbilde av Gjermund Dahl
Gjermund Dahl
BIM strateg
Profilbilde av Cathrine Kirkøen
Cathrine Kirkøen
BIM strateg