Brannsikkerhet

Norconsult har et tverrfaglig miljø og med spisskompetanse innen alle områder som berører brannsikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring, sårbarhet og beredskap.

Foto: Pixabay

Med over 70 brannrådgivere, er Norconsult Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri, kraftverk, samferdsels- og fjellanlegg. 

I tillegg til tradisjonell brannteknisk bistand med prosjektering av bygg og anlegg, er vi ofte engasjert i brannrelaterte FoU-prosjekter, og har bistått med utarbeidelse av retningslinjer og regelverk. Norconsult har sentral godkjenning for brannteknisk prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse i tiltaksklasse 3.

Som brannrådgivere er Norconsult med i alle faser av et byggeprosjekt:

Prosjektering:

 • Brannteknisk prosjektering av bygninger
 • Risikoanalyser (ROS, Risikoanalyse av brann i byggverk, grovanalyser, feiltreanalyser, hendelsestreanalyser)
 • Eksplosjonssikkerhet (Soneklassifisering EX-områder), avlastningsflater, konsekvensreduserende tiltak, verdisikring
 • Dokumentasjon av løsninger ved analyse
 • Beregning av bygningskonstruksjoners brannmotstand og brannisolasjon
 • Beregning av røyk- og brannventilasjon
 • Rømningssimuleringer og -beregninger
 • CFD-simuleringer
 • Kontroll av brannteknisk prosjektering utført av andre firma
 • Brannteknisk rådgivning i forbindelse med valg av løsninger, produkter og materialer
 • Prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg, andre typer slukkeanlegg, brannalarmanlegg og ledesystem/ nødbelysning
 • Brannverntegninger

Byggefase

 • Kontroll av utførelse av bygningsmessige og tekniske tiltakIvaretakelse av brannsikkerhet i byggeperioden
 • Detaljavklaringer av branntekniske løsninger, produkter og materialer

Overlevering

 • Kontroll av utførelse mot prosjekterte løsninger
 • Overlevering av FDV-dokumentasjon

Drift

 • Brannteknisk tilstandsregistrering / statusrapport / risikoanalyseanalyse av eksisterende bygning
 • Utarbeidelse av risikoanalyse og handlingsplan for driftsfasen iht. krav i forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften
 • Utarbeidelse av branndokumentasjon/ brannperm iht. krav i forskrift om brannforebygging
 • Utarbeidelse av evakueringsplaner, beredskapsplaner og instrukser tilpasset den enkelte virksomhet
 • Kurs og opplæring
 • Bistand etter tilsyn fra brannvesenet
 • Brannøvelser med tilhørende dokumentasjon
 • Bistand ved melding av brannfarlig stoff til DSB

 

Vi har kontaktpersoner for brannsikkerhet i alle våre regioner: 

 

Kontaktperson

Profilbilde av Ole Henry Hallgren
Ole Henry Hallgren
Avdelingsleder

Relaterte prosjekter