Brannsikkerhet

Norconsult har et bredt tverrfaglig miljø og har spisskompetanse innen alle områder som berører brannsikkerhet. Med over 70 brannrådgivere, er Norconsult Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning og utfører oppdrag over hele landet. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri, kraftverk, samferdsels- og fjellanlegg.

I tillegg til tradisjonell brannteknisk bistand med prosjektering av bygg og anlegg, i alle planleggings -og gjennomføringsfaser, er vi ofte engasjert i brannrelaterte FoU-prosjekter, og har bistått med utarbeidelse av retningslinjer og regelverk. Norconsult har sentral godkjenning for brannteknisk prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse i tiltaksklasse 3. Våre brannrådgivere har spisskompetanse blant annet innen prosjektering av alle typer bygninger, brannteknisk 3D-modellering i Revit, tilstandsanalyse, risikoanalyse, analytisk prosjektering, brann-, røyk-, og rømningssimuleringer.

Som brannrådgivere er Norconsult med i alle faser av et byggeprosjekt:

PROSJEKTERING:

 • Brannteknisk prosjektering av bygninger
 • Brannteknisk 3D-modellering i Revit
 • Risikoanalyser - ROS, Risikoanalyse av brann i byggverk, grovanalyser, feiltreanalyser, hendelsestreanalyser
 • Eksplosjonssikkerhet - Soneklassifisering EX-områder, avlastningsflater, konsekvensreduserende tiltak, verdisikring
 • Bistand i reguleringsfase
 • Dokumentasjon av løsninger ved analyse
 • Beregning av bygningskonstruksjoners brannmotstand og brannisolasjon
 • Beregning av røyk- og brannventilasjon
 • Rømningssimuleringer og -beregninger
 • CFD-simuleringer
 • Kontroll av brannteknisk prosjektering utført av andre firma
 • Brannteknisk rådgivning i forbindelse med valg av løsninger, produkter og materialer
 • Prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg, andre typer slukkeanlegg, brannalarmanlegg og ledesystem/ nødbelysning
 • Brannverntegninger
 • Branndimensjonering for konstruksjoner i stål, betong og tre

BYGGEFASE

 • Kontroll av utførelse av bygningsmessige og tekniske tiltak
 • Ivaretakelse av brannsikkerhet i byggeperioden
 • Detaljavklaringer av branntekniske løsninger, produkter og materialer

OVERLEVERING

 • Kontroll av utførelse mot prosjekterte løsninger
 • Overlevering av FDV-dokumentasjon

DRIFT

 • Brannteknisk tilstandsregistrering / statusrapport / risikoanalyseanalyse av eksisterende bygning
 • Utarbeidelse av risikoanalyse og handlingsplan for driftsfasen iht. krav i forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften
 • Utarbeidelse av branndokumentasjon/ brannperm iht. krav i forskrift om brannforebygging
 • Utarbeidelse av evakueringsplaner, beredskapsplaner og instrukser tilpasset den enkelte virksomhet
 • Kurs og opplæring
 • Bistand etter tilsyn fra brannvesenet
 • Brannøvelser med tilhørende dokumentasjon
 • Bistand ved melding av brannfarlig stoff til DSB

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ole Henry Hallgren
Ole Henry Hallgren
Hovedkontor / Sandvika
Profilbilde av Ørjan Berg Olsen
Ørjan Berg Olsen
Region Nord
Profilbilde av Ole Jørgen Bragstad
Ole Jørgen Bragstad
Region Midt
Profilbilde av Helge Hesjedal Wiberg
Helge Hesjedal Wiberg
Region Vest
Profilbilde av Svein Ola Nygjelten
Svein Ola Nygjelten
Region innlandet
Profilbilde av Trygg Konradsen
Trygg Konradsen
Region Sør