Brannsikkerhet

Norconsult har et tverrfaglig miljø og med spisskompetanse innen alle områder som berører brannsikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring, sårbarhet og beredskap.

Med over 70 brannrådgivere, er Norconsult Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri, kraftverk, samferdsels- og fjellanlegg. 

I tillegg til tradisjonell brannteknisk bistand med prosjektering av bygg og anlegg, er vi ofte engasjert i brannrelaterte FoU-prosjekter, og har bistått med utarbeidelse av retningslinjer og regelverk. Norconsult har sentral godkjenning for brannteknisk prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse i tiltaksklasse 3.

Som brannrådgivere er Norconsult med i alle faser av et byggeprosjekt:

Prosjektering:

 • Brannteknisk prosjektering av bygninger
 • Risikoanalyser (ROS, Risikoanalyse av brann i byggverk, grovanalyser, feiltreanalyser, hendelsestreanalyser)
 • Eksplosjonssikkerhet (Soneklassifisering EX-områder), avlastningsflater, konsekvensreduserende tiltak, verdisikring
 • Dokumentasjon av løsninger ved analyse
 • Beregning av bygningskonstruksjoners brannmotstand og brannisolasjon
 • Beregning av røyk- og brannventilasjon
 • Rømningssimuleringer og -beregninger
 • CFD-simuleringer
 • Kontroll av brannteknisk prosjektering utført av andre firma
 • Brannteknisk rådgivning i forbindelse med valg av løsninger, produkter og materialer
 • Prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg, andre typer slukkeanlegg, brannalarmanlegg og ledesystem/ nødbelysning
 • Brannverntegninger

Byggefase

 • Kontroll av utførelse av bygningsmessige og tekniske tiltakIvaretakelse av brannsikkerhet i byggeperioden
 • Detaljavklaringer av branntekniske løsninger, produkter og materialer

Overlevering

 • Kontroll av utførelse mot prosjekterte løsninger
 • Overlevering av FDV-dokumentasjon

Drift

 • Brannteknisk tilstandsregistrering / statusrapport / risikoanalyseanalyse av eksisterende bygning
 • Utarbeidelse av risikoanalyse og handlingsplan for driftsfasen iht. krav i forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften
 • Utarbeidelse av branndokumentasjon/ brannperm iht. krav i forskrift om brannforebygging
 • Utarbeidelse av evakueringsplaner, beredskapsplaner og instrukser tilpasset den enkelte virksomhet
 • Kurs og opplæring
 • Bistand etter tilsyn fra brannvesenet
 • Brannøvelser med tilhørende dokumentasjon
 • Bistand ved melding av brannfarlig stoff til DSB

 

Vi har kontaktpersoner for brannsikkerhet i alle våre regioner: 

 

Kontaktperson

Profilbilde av Ole Henry Hallgren
Ole Henry Hallgren
Avdelingsleder