Bruer

Norconsult har et stort brumiljø med bred erfaring og spisskompetanse innen alle relevante brutyper. Dette spenner fra enkle samferdselskonstruksjoner til Norges lengste hengebruspenn; Hardangerbrua.

Bruer

Av brutyper Norconsult leverer kan det nevnes hengebruer, skråstagbruer, flytebruer, fritt-frembygg-bruer, buebruer, bjelkebruer, platebruer, fagverksbruer, svingbruer og sprengverksbruer.

Norconsult har kompetanse på alle konstruksjonsmaterialer i bruer, som betong, stål og tre. Vi har vært sentrale i prosjektering av de største kjørebruene i tre som er bygget i Norge de siste årene.

Bruene blir ofte utformet i samarbeid med egne eller eksterne arkitekter. Ved prosjekteringen velges den mest optimale løsningen ut fra tekniske, estetiske og økonomiske vurderinger, i tillegg til funksjonalitetskrav, anleggsgjennomføring og miljøhensyn. Dette gjøres ofte i samspill med flere andre fagmiljøer i firmaet. Brumiljøet er delaktig i alle planfaser fra tidligfase studier til byggeplan og oppfølging.

Typiske tjenester Norconsult leverer innen bruer:

  • Prosjektering av store og spesielle bruer
  • Bruer og andre samferdselskonstruksjoner i tverrfaglige prosjekter
  • Oppfølging på byggeplass
  • Rehabilitering og forsterkning av eksisterende bruer
  • Klassifisering av eksisterende bruer
  • Visualisering / 3D / BIM
  • Tegningsløse konstruksjoner (Full BIM)
  • Forsknings- og utviklingsprosjekter

Kontaktpersoner

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Bruer, Norconsult Sandvika
Profilbilde av Bård Fredrik Linge
Bård Fredrik Linge
Bruer, Norconsult Trondheim
Profilbilde av Eirik Wie Furunes
Eirik Wie Furunes
Bruer, Norconsult Bergen