Bruer

Norconsult har et av Norges fremste brumiljø med bred erfaring og spisskompetanse innen alle relevante brutyper. Dette spenner fra enkle samferdselskonstruksjoner til Norges lengste hengebruspenn; Hardangerbrua.

Bruer

Av brutyper Norconsult leverer kan det nevnes hengebruer, skråstagbruer, flytebruer, fritt-frembygg-bruer, buebruer, bjelkebruer, platebruer, fagverksbruer, svingbruer og sprengverksbruer.

Norconsult har kompetanse på alle konstruksjonsmaterialer i bruer, som betong, stål og tre. Vi har vært sentrale i prosjektering av de største kjørebruene i tre som er bygget i Norge de siste årene.

Bruene blir ofte utformet i samarbeid med egne eller eksterne arkitekter. Ved prosjekteringen velges den mest optimale løsningen ut fra tekniske, estetiske og økonomiske vurderinger, i tillegg til funksjonalitetskrav, anleggsgjennomføring og miljøhensyn. Dette gjøres ofte i samspill med flere andre fagmiljøer i firmaet. Brumiljøet er delaktig i alle planfaser fra tidligfase studier til byggeplan og oppfølging.

Typiske tjenester Norconsult leverer innen bruer:

  • Prosjektering av store og spesielle bruer
  • Bruer og andre samferdselskonstruksjoner i tverrfaglige prosjekter
  • Oppfølging på byggeplass
  • Klassifisering av eksisterende bruer
  • Visualisering / 3D / BIM
  • Tegningsløse konstruksjoner (Full BIM)
  • Forsknings- og utviklingsprosjekter

Se også:

Kontaktpersoner

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Markedskoordinator store bruer, Norconsult
Profilbilde av Asbjørn Gjerding-Smith
Asbjørn Gjerding-Smith
Leder bruer, Norconsult Sandvika
Profilbilde av Eirik Wie Furunes
Eirik Wie Furunes
Leder bruer, Norconsult Bergen
Profilbilde av Bård Fredrik Linge
Bård Fredrik Linge
Leder bruer, Norconsult Trondheim