Bruinspeksjon

Norconsult gjennomfører bruinspeksjoner på tre-, betong- og stålbruer.

Våre spesialister har lang erfaring med bruinspeksjoner for Staten vegvesen, Bane NOR, kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og private. Vi foreleser i bransjekurset (R) Betongrehabilitering – for formann/bas, produksjons- og kontrolleder.

Norconsult tilbyr rådgivningstjenester innen blant annet:

 • Inspeksjon av bruer etter Statens vegvesen Håndbok V411 Inspeksjonshåndbok for bruer
 • Måling av kloridinntregning
 • Måling av karbonatiseringsdybder
 • Kontroll av overdekning
 • Skademekanismer
 • Reparasjonsmetoder
 • Korrosjonsvern
 • Katodisk beskyttelse
 • Forsterkning
 • Klassifisering
 • Vedlikeholdsplaner
 • Konkurransegrunnlag
 • Teknisk oppfølging på byggeplass
 • Byggeledelse
 • Overflatebehandling stål (FROSIO-inspektør)
 • Overflatebehandling betong
 • Kontroll av heft ved avtrekksprøving

Kontaktperson

Profilbilde av Hilde Rannem Isaksen
Hilde Rannem Isaksen
Avdelingsleder