Byggeteknikk

Norconsult leverer byggeteknisk rådgivning og prosjektering i alle prosjektfaser fra idé til ferdig overlevert bygg.

Vi samarbeider tett med byggherrer, arkitekter, utbyggere og entreprenører og bidrar til at det velges effektive byggtekniske løsninger som ivaretar arkitektur, forskriftskrav, funksjon og økonomi. Rådgivningen omfatter utforming av bæresystemer, grunnarbeider, fundamentering mv. Vi utfører alle beskrivelser, beregninger og tegninger som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet samt bidrar ved offentlig saksbehandling og økonomioppfølging. Vi utfører byggeteknisk prosjektering både for eksisterende bygningsmasser (ombyggingsteknikk) og nybygg.

Eksempler på bygningstyper er:

  • Boliger
  • Næringsbygg
  • Skolebygg
  • Forretningsbygg
  • Idrettsanlegg
  • Industribygg
  • Samferdselskonstruksjoner
  • Broer
  • Kraftanlegg
  • Infrastrukturprosjekter

Kontaktperson

Profilbilde av Runar Kopperud
Runar Kopperud
Avdelingsleder