Byggforvaltning

Byggforvaltning har spesialkompetanse innen strategisk og teknisk forvaltning av bygg, og jobber med oppdrag for offentlige og private yrkesbyggeiere, samt industri.

Norconsult bistår med å profesjonalisere byggforvaltningen hos våre kunder der verdier videreutvikles og kostnader reduseres. Vi gir kundene totaløkonomiske og tverrfaglig optimale løsninger, uten at dette går ut over miljø eller inneklima.

Norconsult tilbyr følgende tjenester innen byggforvaltning:

 • Organisering av eiendomsforvaltningen - prosesstøtte
 • Etablering av politiske mål for eiendomsforvaltningen - saksforberedelse
 • Skolestruktur o.a – teknisk/økonomiske analyser
 • Eiendomsstrategi - bistand etablering
 • FDVU systemer – bistand anskaffelse
 • Kostnadseffektivisering av FDVU
 • Levetidsanalyser i bygg (LCC/LCA)
 • Tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner
 • Beskrivelse og anbudsgrunnlag for tiltak
 • Byggeledelse og prosjektledelse for gjennomføring av tiltak
 • Energi- og miljøledelse / ISO
 • Enøk-analyser og energimerking av bygg
 • Enova-søknader

Kontaktperson

Profilbilde av Anders Overrein
Anders Overrein
Avdelingsleder Byggforvaltning