Byggherreforskriften

Norconsult bistår byggherrer med å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsprosjekter.

Vår kompetanse gjør at vi kan ivareta rollene som byggherres representant (BHR), koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU) etter byggherreforskriften.

Som en del av leveransene bistår vi med å utarbeide og følge opp byggherrens overordnede SHA-plan med tilhørende risikovurderinger for bygge- og anleggsfasen. I tillegg tilbyr Norconsult å utarbeide risikovurderinger for sikker drift av ferdig anlegg. Vi har rundt 200 BHF-spesialister som er lokalisert over hele landet.

Norconsult kan også tilby kurs i byggherreforskriften tilpasset forskjellige aktører som byggherre, koordinatorer, prosjekterende og utførende.

Kontaktperson

Profilbilde av Liv Strøm
Liv Strøm
Fagekspert