Bygningsfysikk

Norconsult er et av Norges største og ledende fagmiljøer innenfor bygningsfysikk. Vi arbeider med flere av Norges største og mest profilerte byggeprosjekter der vi identifiserer utfordringer tidlig i prosjektene og bidrar med å finne gode og økonomiske løsninger. Norconsult dekker alle relevante tjenester innenfor fagområdet og har alle nødvendige sentrale godkjenninger.

Bygningsfysikk handler om de de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i bygningskonstruksjoner. Gjennom vår rådgivning og prosjektering fokuserer vi på å utforme bygningskonstruksjoner slik at de oppnår forventet ytelse og levetid. Bygningsfysikk er i dag et eget ansvarsområde i SAK10, og det er obligatorisk uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse i alle nye prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3.

NORCONSULT KAN TILBY FØLGENDE RÅDGIVING INNEN BYGNINGSFYSIKK:

Bygningsfysisk prosjektering:

 • Bygningsfysiske premisser
 • Gjennomgang og kvalitetssikring av detaljtegninger
 • Beregning av isolasjonstykkelser
 • Beregninger knyttet til kondensrisiko
 • Energiberegninger
 • Kuldebroberegninger
 • Radonvurderinger
 • Rådgiving angående fuktsikring, lufttetthet, materialvalg, varmeisolering, bestandighet m.m.

Øvrige tjenester:

 • Dagslysberegninger
 • Termografering
 • Lufttetthetsmålinger
 • Uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse
 • Skadesaker/tilstandsvurderinger
 • Våtromsrehabilitering

Kontaktpersoner

Profilbilde av Pål Kjetil Eian
Pål Kjetil Eian
Seksjonsleder
Profilbilde av Hilde Drolsum Røkenes
Hilde Drolsum Røkenes
Fagspesialist