CEEQUAL

CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme) er et internasjonalt, bevisbasert sertifiseringssystem for arbeid med bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter (for eksempel infrastruktur, landskapsarkitektur og arbeider i offentlige rom).

CEEQUAL fungerer som et rammeverktøy som standardiserer bærekraftarbeidet og -tenkningen i prosjekter, og hjelper prosjekteiere, prosjekterende og utførende til å forbedre prosjektgjennomføringen. I likhet med BREEAM er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen.

Med CEEQUAL kan man sertifisere hele prosjektforløpet, eller ulike faser av prosjektet. CEEQUAL favner bredt og omfatter både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i et anleggsprosjekt, og er med andre ord et relativt helhetlig system sett fra et bærekraftsståsted. Kriteriene i CEEQUAL-manualen utfordrer oss på flere måter, og kan bidra til at bærekraft inngår som en større og mer metodisk del av beslutningsgrunnlaget i prosjektene.

Det er utarbeidet en internasjonal manual som er delt inn i åtte ulike temaer, med tilhørende vurderingskriterier. Bruken av CEEQUAL som styringsverktøy skal oppmuntre til å utføre prosjektet mest mulig bærekraftig innenfor de rammer som er satt; økonomiske, tekniske eller annet.

En CEEQUAL-prosess gjennomføres med en egen intern vurdering i prosjektet, ledet av en sertifisert «Assessor». Assessor bruker CEEQUAL-manualen for å vurdere ytelse mot spørsmål som er relevante for prosjektet eller kontrakten, og bedømmer innsamlet dokumentasjon fra prosjektets arbeid, som støtter oppnådd poengsum knyttet til hvert spørsmål. Etter en vurdering av en CEEQUAL-oppnevnt «Verifier»  blir prosjektet eller kontrakten presentert med et CEEQUAL Award-sertifikat som viser deres prestasjonsnivå på skalaen Pass – Good – Very Good – Excellent – ​​Outstanding.

Norconsult kan tilby:

  • CEEQUAL-Assessor: Norconsult har i dag ca 25 ansatte som er kurset som Assessor. Disse finnes i dag ved hovedkontoret i Sandvika, Trondheim, Kristiansand, Bodø og Larvik. Vi har erfaring fra ulike prosjekter og ulike prosjektfaser.
  • Prosesser, verksteder og metodikk som resulterer i bedre måloppnåelse.
  • Pre-scope/rådgivning for vurdering av CEEQUAL-sertifisering.
  • Kurs/innføring i CEEQUAL.

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Jørn-Morten Dahl
Jørn-Morten Dahl
Fagspesialist
Profilbilde av Katrine Bakke
Katrine Bakke
Gruppeleder