CFD og strømningsteknikk - Miljø

Norconsult har høy kompetanse og lang erfaring innen 3D CFD-simuleringer av strømninger (forkortelsen CFD fra engelske "Computational Fluid Dynamics"). Vi benytter den beste programvaren som er tilgjengelig på markedet innenfor CFD og strømningsteknikk, og fokuserer på praktisk anvendelse og effektiv kommunikasjon av resultater.

Vår fagkompetanse består av ingeniører med doktor- eller mastergrad innen området, og med bred og lang erfaring innen CFD og anvendt fluiddynamikk.

Innenfor markedsområdet miljø jobber Norconsult bl.a. med:

  • Spredning av luftforurensning fra trafikk og industri
  • Analyse av farlige gassutslipp
  • Spredning av utslipp i vann
  • Erosjon og sedimentering i vassdrag og kystområder
  • Vind- og tidevannsdrevet strøm

Les mer

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bård Venås
Bård Venås
Fagekspert
Profilbilde av Jens William Bjerkelund
Jens William Bjerkelund
Avdelingsleder CFD og strømningsteknikk