CFD og strømningsteknikk - Vann og avløp

Norconsult har høy kompetanse og lang erfaring innen 3D CFD-simuleringer av strømninger (forkortelsen CFD fra engelske "Computational Fluid Dynamics"). Vi benytter den beste programvaren som er tilgjengelig på markedet innenfor CFD og strømningsteknikk, og fokuserer på praktisk anvendelse og effektiv kommunikasjon av resultater.

Vår fagkompetanse består av ingeniører med doktor- eller mastergrad innen området, og med bred og lang erfaring innen CFD og anvendt fluiddynamikk.

Innenfor markedsområdet vann og avløp jobber Norconsult bl.a. med:

  • Analyse av tap og kapasitet i kanaler ved renseanlegg og prosessanlegg
  • Simulering av transport og avsetning av stoff og partikler
  • Optimalisering av geometri i forhold til hydraulisk strømningsbilde (f.eks. for kapasitetsøkning)

Les mer

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bård Venås
Bård Venås
Fagekspert
Profilbilde av Jens William Bjerkelund
Jens William Bjerkelund
Avdelingsleder CFD og strømningsteknikk