CFD og strømningsteknikk - Bygg og eiendom

Norconsult har bred kompetanse og lang erfaring innen 3D CFD-simuleringer ("Computational Fluid Dynamics") av strømninger. Vi benytter den beste programvaren som er tilgjengelig på markedet innenfor CFD og strømningsteknikk, og fokuserer på praktisk anvendelse og effektiv kommunikasjon av resultater.

Vår fagkompetanse består av ingeniører med doktor- eller mastergrad innen området, og med bred og lang erfaring innen CFD og anvendt fluiddynamikk.

Innenfor markedsområdet bygg og eiendom jobber Norconsult bl.a. med:

  • Vindanalyser for bygg og konstruksjoner
  • Vindkomfort på f.eks. fellesområder, takterrasser, og gateplan
  • BREEAM dokumentering av ventilasjonsløsninger (iht. Hea 8)
  • Vurdering av kortslutning mellom eksterne luftinntak og avkast
  • Analyse av ventilasjon og termisk komfort i bygninger
  • Spredning av helsefarlige stoffer og eksos fra spesialavtrekk eller tekniske installasjoner

Les mer:

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bård Venås
Bård Venås
Fagekspert
Profilbilde av Jens William Bjerkelund
Jens William Bjerkelund
Avdelingsleder CFD og strømningsteknikk