CO2-håndtering

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra avgasser i kraftproduksjon og industriprosesser. Norconsult har lang erfaring og kompetanse i håndtering av industrielle gasser for flytendegjøring til kryogene væsker eller kompresjon til høyere trykk for transport. Bærekraft er en av bærebjelkene i Norconsults rådgivning, og Norconsult bidrar til et mer bærekraftig samfunn gjennom å hjelpe våre kunder med løsninger for dekarbonisering og håndtering av CO2 fra industrielle prosesser.

Norconsult har erfaring fra design av anlegg for komprimering, flytendegjøring og lagring, samt løsninger for transport og bunkring til skip for håndtering av CO2. Norconsult tilbyr komplett prosjektering, inkludert utstyrsspesifikasjon, materialvalg, kostnadsvurdering og prosessimuleringer. Norconsult leverer tjenester innen alle fag og prosjektfaser, samt prosjektledelse.

Norconsult har kjennskap til ulike fangstteknologier og teknologier for rensing/tørking før komprimering og flytendegjøring av CO2 for videre transport.

Etter fangst av CO2 fra industriprosesser eller kraftproduksjon vil det i de fleste tilfeller være hensiktsmessig å behandle gassen gjennom et kondisjonseringssteg før eventuell komprimering eller flytendegjøring av gassen. Norconsult forstår ulike fangstteknologier, samt teknologier for komprimering og flytendegjøring av CO2.

For transport av CO2 benyttes flere alternativer, slik som rør, tankbil, tankbåt, eller tog. Her gjør vi kost-nytte vurderinger, hvor bærekraft og risiko inngår som parametere for valg av type transport. Transportalternativ avhenger blant annet av mengde CO2 som skal transporteres lokale forhold og avstander mellom CO2 -kilde og CO2-lager.

For fanget CO2 finnes en rekke teknologier og nyvinninger for å utnytte CO2 som ny innsatsfaktor i eksisterende eller nye industriprosesser. Blant disse er applikasjoner i drikkevarindustrien, drivstoffproduksjon, kjemisk industri betongindustrien, samt i jordbruksindustrien. Dette kan være en sirkulærøkonomisk måte å utnytte CO2 på.

Sikkerhetsanalyser og aktiv risikostyring for både offentlige og private aktører er et felt Norconsult har spesialkunnskap og lang erfaring med, som godt komplementerer fagkompetansen innen industrigasser og håndtering av CO2. Dette omfatter sikkerhetsvurderinger i forbindelse med håndtering av gasser og annen farlige stoffer, og inkluderer søknadsprosesser/myndighetsoppfølging og tredjepartskontroll.

Norconsult har god og bred innsikt i verdikjeden for CO2 og kan bidra med tjenester innen blant annet:

 • Konseptstudier
 • Detaljstudier
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Investeringsanalyse (CAPEX, OPEX og NPV)
 • Konsekvensutredninger
 • Anskaffelsesstrategi
 • Anbudsdokumenter
 • Areal- og layoutvurdering
 • Sikkerhet- og risikovurderinger
 • Dynamiske prosessimuleringer
 • Industrielle prosessanlegg
 • Industrielle tankanlegg
 • Materialvalg
 • Bunkringsløsninger
 • Logistikkløsninger

Kontaktperson

Profilbilde av Stian Carl Erichsen
Stian Carl Erichsen
Prosjektdirektør Energigasser

Relaterte prosjekter