Dammer og vassdragsteknikk

Norconsult har bred kompetanse og erfaring innen samtlige faser av planlegging, prosjektering og bygging av nye dammer og øvrige konstruksjoner i vassdraget, samt revurdering og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Våre tjenester omfatter også byggeledelse, inspeksjon og tilsyn, geoteknisk laboratorium, intern-kontroll og risikoanalyser. Vårt fagmiljø innehar de nødvendige faggodkjenninger hos NVE i fagområde I og II og for alle klasser.

Kontaktperson

Profilbilde av Anders Søreide
Anders Søreide
Seksjonsleder Dam og Vassdrag