Elektroteknikk

Elektrovirksomheten i Norconsult er blant landets ledende miljøer innen rådgivning, prosjektering og teknisk byggeledelse. Virksomheten omfatter alle spenningsområder fra 500 kV høyspenning (ac/dc) til tele- og datainstallasjoner.

Vi besitter en betydelig kompetanse innen elektrotekniske fag, automatisering og teleteknikk og har høy teknisk kompetanse innen områdene energi og kraftverk, industri, olje og gass, næringsbygg, sykehus/helsebygg, samferdsel, vann og avløp samt telekommunikasjon og lyd og bilde. 

Vi har rådgivende ingeniører med dybdekompetanse innen de fleste elektrotekniske fag og virksomhetsområder. Vi utfører både små og relativt enkle samt tverrfaglige og mer kompliserte prosjekter i samarbeid med andre fagområder i selskapet eller med eksterne selskaper. Vår kompetanse spenner over et bredt spekter fra 500kV koblingsanlegg, via hjelpesystemer og automatisering til satellittkommunikasjon.

Vi utfører såvel selvstendige som multidisipline prosjekter i alle faser:

 • Tekniske/økonomiske utredninger
 • Kostnadskalkyler
 • Systemutredninger
 • Studier/forprosjekter
 • Detaljprosjektering
 • Anbuds- og kontraktsbehandling
 • Anleggskontroll og teknisk byggeledelse
 • Internkontroll
 • FDVU (forvaltning, drift og vedlikehold, utvikling)
 • Tilstandskontroll
 • Prøving og idriftsettelse

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Janne Grindheim
Janne Grindheim
Avdelingsleder Næringsbygg elektro
Profilbilde av Roger Alfredsen
Roger Alfredsen
Avdelingsleder Industri og samferdsel elektro
Profilbilde av Anders Lingaas
Anders Lingaas
Avdelingsleder Kraftsystemer