Energiforsyning og -effektivisering

Selv i Norge, hvor energiprisen er lav, utgjør energi en betydelig andel av produksjonskostnadene for industrien. Derfor er det viktig å ha et kontinuerlig fokus på energieffektivisering.

Energieffektivisering og valg av energiforsyningssystem får betydning for karbonavtrykket og dermed bedriftens miljøprofil. Norconsult har i mange år jobbet for at norsk industri skal ha mest mulig energieffektiv produksjon med lavest mulig karbonfotavtrykk. Vår kompetanse spenner fra generelle energi- og miljøanalyser, til konsept, design, prosjektering og byggeledelse av energiproduksjons- og distribusjonsanlegg.

Norconsult tilbyr generelle analyser som:

 • Energiledelse (ISO 50001)
 • Miljøstyring (ISO 14001)
 • ENØK-analyser
 • Energiberegninger og -merking
 • Klimagassberegninger

Energiforsyning basert på:

 • Energigjenvinning
 • Varmepumpesystemer basert på energigjenvinning, sjøvann eller geotermisk varmeKjøleanlegg
 • Kjeler for fast, flytende eller gassformig brensel
 • Element- og elektrodekjeler
 • Solstrøm og -varmeanlegg
 • Elkraft
 • Trykkluftanlegg

Energidistribusjon basert på:

 • Elkraft
 • Varmtvann
 • Isvann
 • Damp- og kondensat
 • Hetvann og hetolje
 • Trykkluft

Kontaktperson

Profilbilde av Lars Sigurd Eri
Lars Sigurd Eri
Gruppeleder