Flomsikring

Klimaendringer fører til mer ekstremvær og nedbør, noe som øker risikoen for flom og overvannsproblematikk i langs vassdrag og i byer og tettsteder.

De samfunnsmessige konsekvensene og kostnadene ved flom er enorme, men mange små og mellomstore kommuner har allikevel ikke ressurser til å jobbe forebyggende med flomsikring. I stedet brukes store ressurser på å rydde opp når det først har gått galt.

Norconsult har lang erfaring med prosjektering av flomsikringstiltak, fra tidlig konseptutredelse, gjennom detaljprosjektering og videre til byggeledelse og kontroll. Flomsikring omfavner svært mange fagområder, inkludert hydrologi, hydraulikk, naturmiljø, habitatforhold, sedimenttransport, flomskred, landskap og arealplanlegging, for å nevne noen få. I de fleste tilfeller påvirker flomsikringstiltak bebyggelse og annen infrastruktur langs elva som veg og bane, bruer, kulverter, VA-nett og elektro. For å lykkes må det stilles krav til den tverrfaglige prosjektledelsen og bruk av multifunksjonelle og klimatilpassede løsninger.

Målet er å få frem helhetlige og bærekraftige løsninger med et godt samspill mellom den tekniske utformingen av sikringstiltakene og tilpasning til lokale forhold, slik at tiltakene ikke bare dekker funksjonen som flomsikring, men også faller godt inn i landskapet. Norconsult har fokus på dette gjennom den tverrfaglige prosessen for å oppnå et naturlig resultat, som gagner både natur og lokalsamfunn.

Kontaktperson

Profilbilde av Daniel Fossberg
Daniel Fossberg
Gruppeleder