Flyplass

Norconsult har et stort rådgivermiljø innenfor flyplasser i Norge. Med et bredt, tverrfaglig miljø som dekker hele landet, jobber vi med alt fra tidligstudier til detaljerte BIM-arbeidsgrunnlag for utførelse på anlegg.

Norconsult har i tillegg spisskompetanse innenfor sentrale deler av faget slik som geometri, elektro, miljø, skilt og merking, tekniske beskrivelser med mengdeberegninger og ulike BIM prosjekteringsverktøy.

Oppgavene vi utfører krever stor tverrfaglig samhandlingsevne, og våre medarbeidere arbeider i team med andre fagområder for å komme frem til gode helhetsløsninger. Solid flyplasskompetanse, og forståelse for hvordan baner fungerer som et system, er helt sentralt for å kunne planlegge og prosjektere gode anleggstekniske, kostnadseffektive og driftsoptimale helhetsløsninger. Like viktig er det å ha fokus på miljø, helse, sikkerhet, kvalitet, estetikk og innovasjon.

Norconsult har en stor portefølje av oppdrag innen flyplasser. Vi leverer tjenester til store kunder som Avinor og Forsvarsbygg. I tillegg leverer vi tjenester til private aktører over hele landet.

Norconsults tjenester innenfor flyplasser inkluderer:

 • Geometri EASA og ICAO relatert
 • Ny og rehabilitering av rullebaner, taksebaner og fly oppstillingsplasser
 • Miljø(kartlegging) og tiltaksplaner
 • Lysanlegg
 • Planlegging og design av bakkestrøm (400Hz), Preconditioned Air (PCA), Fuel og Potable Water
 • Passenger Loading Bridges (PLB's) simuleringer
 • Spesifikasjoner og kostnadsoverslag
 • MARS løsninger
 • Vann- og avløpsystemer samt med formiat løsninger
 • Konstruksjoner
 • Innovasjon

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Gisle H. Fagerlid
Gisle H. Fagerlid
Avdelingsleder Hovedkontor

Relaterte prosjekter