Lufthavner

Norconsult er Norges ledende rådgivermiljø innenfor utvikling av lufthavner og har utført prosjekter ved alle Avinors lufthavner.

Norconsult i samarbeid med datterselskap Nordic – Office of Architecture har vært sentrale i de største utbyggingsprosjektene i Norge ved hovedutbyggingen og Pir Nord utvidelsen (T2) på Oslo Lufthavn samt ny terminal på Bergen Lufthavn (T3).

Nordic - Office of Architecture utfører planlegging og utforming av lufthavner og terminalbygg nasjonalt og internasjonalt.

Med et bredt, tverrfaglig miljø som dekker hele landet, gjennom våre distriktskontor, jobber Norconsult med alt fra tidligstudier til detaljprosjektering for utførelse av anlegg, i tillegg til byggeledelse og FDV. Vi har en sammensatt portefølje av små og store oppdrag på lufthavner mot Avinor og Forsvarsbygg, samt andre aktører.

Oppgavene vi utfører krever stor tverrfaglig samhandlingsevne og helhetsforståelse. Solid flyplasskompetanse og forståelse for hvordan systemene på flyside, terminal og landsiden fungerer, samhandler og utvikler seg er vesentlig for vårt arbeide. Slik lykkes vi i å planlegge og prosjektere gode anleggstekniske, kostnadseffektive samt driftsoptimale løsninger. Like viktig er det å ivareta kvalitet, miljø, helse, sikkerhet, estetikk og innovasjon samt bærekraft, utviklingsmuligheter og kommersiell verdi.

Norconsult har spisskompetanse mot utbygging, utvikling og vedlikehold over hele lufthavnen som angitt under.

Våre tjenester innenfor flyside inkluderer blant annet:

 • Design og simuleringer i henhold til regelverk (EASA, ICAO, BSL, NATO CS og andre)
 • Prosjektering av utbygning og rehabilitering av rullebaner, taksebaner, flyoppstillingsplasser og avisningsplattformer
 • Prosjektering av helikopterlandingsplasser
 • Dimensjonering av asfalt- og betongdekker
 • Overbygning og massehåndtering
 • Forurenset grunn, miljøkartlegging og tiltaksplaner
 • Infrastruktur for rent og forurenset overvann (glykol, formiat og olje)
 • Flynavigasjon og operative, visuelle hjelpemidler
 • Skilt og merking
 • Teknisk flybetjening, flystrøm, kondisjonert luft, drivstoff, vann og dekkeoppvarming
 • Passasjerbruer og dockinganlegg
 • Bygg og konstruksjoner
 • Prosjektgjennomføring, entreprise- og kontraktsstrategi
 • Kostnadskalkyler, gjennomføringsavtaler og ytelsesbeskrivelser
 • Oppfølging og byggeledelse

Våre tjenester innenfor terminal og landside inkluderer blant annet:

 • Design og prosjektering av terminal- og driftsbygninger
  • Arkitektur, dimensjonering, logistikk, funksjon og bagasjehåndtering ved Nordic – office of architecture
  • Alle ingeniørfag
 • Landside med anlegg for:
  • Tilbringertjenester
  • Parkering
  • Vare og avfallshåndtering
  • Perimetersikring
  • Park- og grøntområder
 • Passasjerflyt og wayfinding fra landside til passasjerbro

 

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Gisle H. Fagerlid
Gisle H. Fagerlid
Avdelingsleder