Forurenset grunn

Kartlegging, opprydning og overvåkning av forurensning krever oppdatert kunnskap fra en tverrfaglig gruppe for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Norconsult har faglig spisskompetanse, inngående felt- og anleggserfaring, samt modellering- og prosjekteringserfaring fra en rekke ulike tiltaksløsninger. Fokus på helhetlige, gjennomførbare og bærekraftige løsninger kan bidra til merverdi både for problemeier og for miljøet.

Norconsult tilbyr blant annet:

 • Miljøteknisk kartlegging
 • Risikovurdering
 • Kildesporing
 • Spredningsberegning - fra enkle metoder til modellering med f.eks MODFLOW, PHREEQC og SEEP
 • Grave- og massehåndteringsplan
 • Tiltaksplan for forurenset grunn i forbindelse med gravearbeider
 • Tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn og sedimenter etter pålegg fra myndigheter
 • Myndighetskontakt og -søknader
 • Kartfremstillinger (ArcGIS/Winmap/Surfer)
 • Kostnadsvurdering
 • Prosjektering av tiltak
 • Overvåkning av grunnvann, overflatevann og biota iht. Vannforskriften
 • Sluttrapportering og etterkontroll
 • Risiko- og kostnadsanalyser ved kjøp/ salg av eiendom (Environmental Due Dilligence).

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen
Profilbilde av Ida Nilsson
Ida Nilsson
Fagekspert
Profilbilde av Maiken Reitan
Maiken Reitan
Rådgiver