Forurenset grunn

Kartlegging, opprydning og overvåkning av forurensning krever oppdatert kunnskap fra en tverrfaglig gruppe for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Norconsult har faglig spisskompetanse, inngående felt- og anleggserfaring, samt modellering- og prosjekteringserfaring fra en rekke ulike tiltaksløsninger. Fokus på helhetlige, gjennomførbare og bærekraftige løsninger kan bidra til merverdi både for problemeier og for miljøet.

Norconsult tilbyr blant annet:

 • Miljøteknisk kartlegging
 • Risikovurdering
 • Kildesporing
 • Spredningsberegning - fra enkle metoder til modellering med f.eks MODFLOW, PHREEQC og SEEP
 • Grave- og massehåndteringsplan
 • Tiltaksplan for forurenset grunn i forbindelse med gravearbeider
 • Tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn og sedimenter etter pålegg fra myndigheter
 • Myndighetskontakt og -søknader
 • Kartfremstillinger (ArcGIS/Winmap/Surfer)
 • Kostnadsvurdering
 • Prosjektering av tiltak
 • Overvåkning av grunnvann, overflatevann og biota iht. Vannforskriften
 • Sluttrapportering og etterkontroll
 • Risiko- og kostnadsanalyser ved kjøp/ salg av eiendom (Environmental Due Dilligence).

Kontaktpersoner

Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen
Profilbilde av Ingvild Helland
Ingvild Helland
Gruppeleder