GAP-analyser

Norconsults GAP-analyser fokuserer på å finne avvik, samt identifisere tiltak som kan lukke gapet mellom nåsituasjon og ønsket situasjon.

En slik analyse gjøres alltid i samarbeid med kundens fageksperter for å sikre et godt resultat.

Kontaktperson

Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør geo, miljø og sikkerhet