Gater, byrom og byliv

Planlegging for gode bygater og byrom som både ivaretar hensyn til mobilitet, bymiljø og byliv krever både helhetlig planlegging og spisskompetanse innen en rekke fagområder.

Norconsults tverrfaglige miljø med arkitekter, planleggere og ingeniører bidrar med bred erfaring fra planlegging av bygater og byrom, på alle nivåer og i alle prosjektfaser. Kompetansen har faglig forankring i vårt byplan-miljø, noe som gjenspeiler vårt ønske om å bidra til bedre og mer velfungerende byer og bymiljøer. Vi har god kompetanse innen handelsanalyser, bylivsanalyser og sentrumsutvikling, og ønsker å bidra til å ivareta levende sentrumsområder. Vår spisskompetanse knyttet til planlegging for gående og syklende, bylogistikk, parkering og kollektivplanlegging sikrer at prosjektene har realitetsorientering, og ivaretar behov på en helhetlig måte.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Gatebruksplaner
  • VPOR Veiledende plan for offentlig rom
  • Sykkelplaner
  • Gåstrategi
  • Parkeringsstrategier
  • Handelsanalyser
  • GIS-analyser
  • Bylivsanalyser
  • Registreringer og analyser, bl.a. videoanalyser

Kontaktperson

Profilbilde av Thora Heieraas
Thora Heieraas
Direktør Samfunn og byutvikling