Geoteknikk

Geotekniske problemstillinger forekommer i de fleste byggeprosjekter, enten det er vann- og vindkraftverk, industribygg, samferdselsprosjekter, kaier og havneanlegg, boligkomplekser eller kommunaltekniske anlegg som skal bygges.

Norconsults geoteknikkmiljø har solid kompetanse innenfor alle tradisjonelle geotekniske problemstillinger. I dette inngår blant annet fundamentering, byggegropssikring eller stabilitetsvurderinger. Norconsult har et av norges sterkeste miljøer innenfor kompliserte beregninger (FEM-analyser) og har i de siste årene også begynt å benytte programmering og modellering av løsmasselag i grunnen (BIM) til å løse våre oppgaver. Kombinasjonen av BIM og programmering muliggjør optimalisering og mer bærekraftige løsninger.

I Norconsult jobber vi nasjonalt og tverrfaglig. I tillegg til et sterkt miljø på hovedkontoret i Sandvika, har vi geoteknikere ved flere av våre kontorer i Norge, blant annet Bodø, Steinkjer, Trondheim, Molde,  Sogndal, Odda og Haugesund. Våre geoteknikere har bred erfaring og utfører geoteknisk prosjektering i alle planfaser, både i egne oppdrag og som en del av større tverrfaglige oppdrag i Norconsult.

Nå søker vi etter flere geoteknikere til flere av våre kontorer

Se filmen som er laget med støtte fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening) om hva en geotekniker gjør og hvordan man kan bli geotekniker.

Kontaktperson

Profilbilde av Ingunn L. Simonhjell
Ingunn L. Simonhjell
Avdelingsleder Kontor