Granskning

Etter en ulykke eller alvorlig hendelse vil Norconsult kunne bistå med granskning.

En granskning er en formell prosess som skal klarlegge hendelsesforløp, årsaker og konsekvenser og finne frem til effektive, korrektive og forebyggende tiltak. Granskingen utføres av en oppnevnt uavhengig gruppe på vegne av bedriftens ledelse. Norconsult sikrer en kvalitetsmessig grundig og objektiv granskning av hendelsen, samt bidrar med å anbefale tiltak for å hindre gjentagelse.

Kontaktperson

Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør geo, miljø og sikkerhet