Grunnundersøkelser

Feltundersøkelser er den første delen av mange prosjekter i dag, og kravene løftes gjennom samarbeid i Europa med felles krav til alle land. Vi leverer denne tjenesten i Norden og er ledende innen utvikling, og liker utfordringen som kravene stilles til utstyr og personell.


Våre feltgeoteknikere har lang erfaring med å jobbe i alle typer prosjekter, fra store komplekse infrastrukturanlegg og individuelle små konstruksjonsobjekter, til generell planlegging og bestemmelse av pelelengde.

Vi tilbyr blant annet innsjøboring med flåte, kjerneboring, DTH-boring, undervannsdroner og miljøtekniske undersøkelser.

En helhetlig tilnærming til bærekraft
rt tjenestespekter må bestå av bærekraftige løsninger, som sikrer kvaliteten på våre leveranser og reduserer klimafotavtrykket vårt. Derfor har vi tatt en rekke tiltak, for eksempel å investere i mer miljøvennlige kjøretøy,og dermed bidra til mindre utslipp fra både transport og implementering i våre prosjekter.

Vårt ess i ermet er boremasten vår, som hittil er det eneste i sitt slag på markedet når det gjelder miljøklassifisering. Med denne håndterer vi alle oppdrag i et urbant miljø med et minimalt fotavtrykk etter at oppdraget er fullført. Masten er også kompatibel med gravemaskiner, noe som gir en økonomisk besparelse for kunden ved å bruke eksisterende maskiner på stedet. I tillegg er den nye masten også supplert med en rigg av den nyeste modellen med den høyeste klassen miljømotor tilgjengelig på markedet.

Les mer om oss her

Kontaktpersoner

Profilbilde av Daniel Johansson
Daniel Johansson
Avdelningschef Boreteknik Norge
Profilbilde av Markus Mangsten
Markus Mangsten
VD Fältgeoteknik Sverige