Grunnundersøkelser

Et viktig moment innen geoteknikk er å kartlegge hva slags materialer som ligger i grunnen der man ønsker å bygge. Da er grunnboringer essensielt, for å gi geoteknikere parametere til sine beregninger.

Norconsult har egne borerigger til slike formål, og opererer både på land og på sjø. I Molde har vi i tillegg et eget geoteknisk laboratorium for å analysere prøver som tas opp fra bakken.

Undersøkelser vi gjør i felt kan være:

 • Totalsondering
 • Dreietrykksondering
 • Trykksondering (CPTU)
 • Hydraulisk piezometer
 • Elektrisk piezometer
 • Grunnvannsbrønn
 • Film/foto fra ROV på sjøbunn
 • Representative prøver
  - Naverprøver
  - Ramprøver
 • Uforstyrrede prøver
  - 54 mm sylinder
  - 75 mm sylinder
  - 160 mm blokkprøver
 • Kjerneboring
 • Fjellkontroll
   

Vårt laboratorium kan foreta

 • Visuell beskrivelse og foto
 • Korngraderingsanalyser
 • Rutineundersøkelser
  - Enaksialt trykkforsøk, konus, vanninnhold, tyngdetetthet
 • Glødetap
 • Korndensitet
 • Treaksialt trykkforsøk
  - aktiv og passiv
  - isotrop/anisotrop konsolidering
 • Kontinuerlig ødometerforsøk
  - Pålastning
  - Av- og rebelastning
 • Direkte skjærforsøk

Kontaktpersoner

Profilbilde av Simone Dorigato
Simone Dorigato
Kontaktperson region Vest og Midt
Profilbilde av Daniel Johansson
Daniel Johansson
Kontaktperson region Sør-Øst og Nord