Havneteknikk

Norconsult har Norges største kunnskapsmiljø innen havneplanlegging og prosjektering med spesialister spredt i hele landet.

Norconsult har utført og deltatt i mer enn 1000 kai- og havneoppdrag i Norge og i utlandet. I våre oppdrag benyttes firmaets tverrfaglige spisskompetanse til å finne tekniske-, økonomiske- og miljøriktige løsninger. Prosjektene varierer i omfang og kompleksitet fra store containerhavner, stykkgodskaier, moloer, dokker cruiseterminaler, kompliserte olje- og gasshavner, fergekaier, moloer, fiskerihavner, småbåthavner og farleder.

Innen havneteknikk tilbyr Norconsult rådgivningstjenester innen blant annet:

  • Tidligfasestudier
  • Detaljprosjektering
  • Byggeledelse og byggeplassoppfølging
  • Tilstandsvurderinger inkl. levetidsvurderinger
  • Prosjektering av rehabilitering og forsterkning
  • Finansieringsbistand
  • Vind og bølgeanalyser
  • Fortøyningsanalyser

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Trygve Isaksen
Trygve Isaksen
Avdelingsleder