Havneteknikk

Norconsult har Norges største kunnskapsmiljø innen havneplanlegging og prosjektering med spesialister spredt i hele landet.

Norconsult har utført og deltatt i mer enn 1000 kai- og havneoppdrag i Norge og i utlandet. I våre oppdrag benyttes firmaets tverrfaglige spisskompetanse til å finne tekniske-, økonomiske- og miljøriktige løsninger. Prosjektene varierer i omfang og kompleksitet fra store containerhavner, stykkgodskaier, moloer, dokker cruiseterminaler, kompliserte olje- og gasshavner, fergekaier, moloer, fiskerihavner, til småbåthavner og farleder.

Innen havneteknikk tilbyr Norconsult rådgivningstjenester innen blant annet:

 • Tidligfasestudier
 • Detaljprosjektering
 • Byggeledelse og byggeplassoppfølging
 • Tilstandsvurderinger inkl. levetidsvurderinger
 • Prosjektering av rehabilitering og forsterkning
 • Finansieringsbistand
 • Vind og bølgeanalyser
 • Fortøyningsanalyser
 • Havneplanlegging
 • Kaiprosjektering og geoteknikk
 • Bølger og moloer
 • Mudring av forurensede sedimenter
 • Tilstandsvurdering og rehabilitering
 • Fortøyningsanalyser
 • Landstrøm og teknisk infrastruktur
 • Landskapsarkitektur og terminalplanlegging

Kontaktperson

Profilbilde av Trygve Isaksen
Trygve Isaksen
Avdelingsleder