Hydrogen

Norconsult er Norges ledende rådgivningsselskap, med bred kompetanse innen hydrogen. Vi tilbyr innovative løsninger som skaper merverdi for kunden på veien mot lavutslippssamfunnet. Norge har mer enn 90 års erfaring med hydrogen, og startet allerede i 1927 med vannelektrolyse på Rjukan for å produsere hydrogen til gjødselproduksjon. Hydrogen som effektiv og miljøvennlig energibærer har et betydelig potensial til å redusere CO2-utslipp både nasjonalt og globalt.

Norconsult har bred erfaring med hydrogen innen design av anlegg for produksjon, komprimering, flytendegjøring og lagring, samt løsninger for transport og bunkring til skip. Norconsult kan tilby komplett prosjektering, inkludert utstyrsspesifikasjon, materialvalg, kostnadsvurdering og dynamisk simulering. Norconsult leverer tjenester innen alle fag og prosjektfaser, samt prosjektledelse.

Norconsult har spesialkunnskap og lang erfaring med sikkerhetsanalyser og aktiv risikostyring for både offentlige og private aktører. Dette omfatter sikkerhetsvurderinger i forbindelse med håndtering av gasser og annen brannfarlig vare, og inkluderer myndighetsoppfølging og tredjepartskontroll.

Norconsult har god og bred innsikt i hele verdikjeden for hydrogen og kan bidra med prosjektering og tjenester innen:

Marked:

 • Marin sektor
 • Transportsektor
 • Prosessanlegg

Tjenester:

 • Prosjektledelse
 • Investeringsanalyse (CAPEX, OPEX og NPV)
 • Anskaffelsesstrategi og anbudsdokumenter
 • Layout
 • Byggeledelse
 • Igangkjøring
 • Sikkerhet- og risikovurderinger
 • Konsekvensutredninger
 • Dynamiske prosessimuleringer
 • Hydrogenproduksjon og lagring.
 • Hydrogenkomprimering
 • Hydrogen flytendegjøring
 • Materialvalg
 • Bunkringsløsninger
 • Hybridløsninger med hydrogen

Kontaktperson

Profilbilde av Annette Hultin
Annette Hultin
Gruppeleder