Hydrogeologi/ grunnvann

Norconsult har et sterkt fagmiljø innen hydrogeologiske undersøkelser, modellering og prosjektering av tiltaksløsninger.

Årlig utføres en rekke prosjekter innen blant annet vannforsyning, geotermisk energi, forurensning, fjellanlegg, vannbalanse og poretrykksendringer. Gjennom ulike kart- og modelleringsverktøy kan vi utarbeide optimale løsninger. Norconsults spesialister er etterspurte foredragsholdere.

Norconsults leveranser innen hydrogeologi/ grunnvann omfatter:

 • Vannforsyning
 • Grunnvann i fjellhaller og tunneler
 • Lekkasjerater og tettestrategi
 • Prosjektering og oppfølging av energibrønner
 • Hydrogeologiske undersøkelser
 • Forurenset grunnvann
 • Kartfremstillinger (ArcGIS/Winmap)
 • Modellering av strømning, spredning, tiltakseffekt etc. (MODFLOW, SEEP/W, SURFER)
 • Prosjektering av tiltak
 • Oppfølging og overvåkning
 • Vannbalansejusteringer og poretrykksendringer

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kevin John Tuttle
Kevin John Tuttle
Faglig leder hydrogeologi
Profilbilde av Lars Været
Lars Været
Gruppeleder