IKT

Et godt og robust IKT-anlegg er avhengig av grundig nettverksplanlegging. Med fokus på oppdaterte krav og standarder basert på blant annet strukturert nettverkskabling (normsamling NEK700 m.fl.), sikrer Norconsults konsulenter at tjenestekvalitet og konvergens mellom ulike nettverk og teknologier blir i godt ivaretatt på tverrfaglige prosjekter av alle størrelser.

Innen IKT tilbyr Norconsult blant annet følgende tjenester:

 • Design av nettverksarkitektur
 • Kartlegging av IKT-tjenester
 • Systemutbygging basert på krav til båndbredde i virksomheten
 • Transmisjon basert på Integrert og optisk kommunikasjon
 • Aktivt nettverksutstyr og racklayouter
 • Vurdering av fiberoptisk løsninger
 • Dataroms layout og server strukturering
 • Konvergens på ulike tekniske installasjoner/teknologier
 • Tale over IP (VoIP) - Telefonisystemer
 • SIP signalering
 • IP-TV og Digital Signage
 • IP-basert kameraovervåkning (ITV)
 • Porttelefonanlegg
 • Alarm og signalanlegg
 • Audiovisuelle anlegg
 • Teleslyngeanlegg
 • Trådløs nettverksteknologi (WLAN, m.fl.)
 • Funksjonsbeskrivelser
 • Beregninger av varmeavgivelse
 • Kostnadsoverslag
 • Detaljprosjektering og brukerbistand

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Pål Langåssve
Pål Langåssve
Fagspesialist