Informasjonssikkerhet

Norconsult bistår kunder med å ivareta informasjonssikkerhet; fra styring til operativt sikkerhetsarbeid.

Våre konsulenter innenfor informasjonssikkerhet har spesialkompetanse og lang erfaring innenfor arbeid med informasjonssikkerhet og kommunikasjon. Konsulentene på fagområdet har erfaring fra mange varierende og krevende prosjekter, og har levert en rekke store og små oppdrag til offentlig forvaltning og privat næringsliv. Vi har inngående kunnskap om relevant regelverk, og bred erfaring med internasjonale standarder i forbindelse med analyser, revisjoner, sertifiseringer og evalueringer. Flere av våre konsulenter er sikkerhetsklarerte.

Norconsult EVIT er godkjent som evalueringsorgan (EVIT) under den norske sertifiseringsordningen for IT-sikkerhet (SERTIT), og gjennomfører sikkerhetsevaluering ihht Common Criteria.

Våre oppdrag spenner rundt følgende:

  • Verdivurderinger, risikovurderinger og sikkerhetsrevisjoner
  • Styringssystem for informasjonssikkerhet
  • Generell sikkerhetsrådgivning i roller som sikkerhetsansvarlig, sikkerhetskonsulent og lignende
  • Elektronisk ID, elektronisk signatur og PKI
  • Sikkerhetsarkitektur
  • Bistand CERT
  • Beredskapsplanlegging, hendelseshåndtering og øvelser
  • Datasikkerhetsledelse og sikkerhetsledelse i henhold til Sikkerhetsloven
  • Sikkerhetsrådgivning og bistand i forhold til Sikkerhetsloven med forskrifter
  • Sikkerhetsevaluering av systemer og produkter i henhold til Common Criteria

 

Kontaktperson

Profilbilde av Kristine Vigeland
Kristine Vigeland
Gruppeleder IT-Sikkerhet, Utvikling og Rådgivning