Ingeniørgeologi og bergteknikk

Norconsult tilbyr komplette tjenester innen ingeniørgeologi og bergmekanikk, fra mulighetsstudier og prosjektering til oppfølging under bygging.

Våre spesialister innehar bred erfaring fra prosjektering fra alle typer berganlegg, både over og under jord, innen:

 • Bygg og eiendom
 • Energi
 • Miljø og sikkerhet
 • Industri
 • Olje og gass
 • Vann og avløp
 • Plan og samferdsel

Gjennom Norconsults utstrakte virksomhet fra oppdrag i Norge og internasjonalt har våre spesialister erfaring fra et bredt spekter av geologiske forhold, knyttet til en rekke former for tunneler og andre berganlegg.

Norconsults tjenester innen ingeniørgeologi og bergteknikk inkluderer:

 • Mulighetsstudier og alternativsvurderinger for tunneller/berganlegg
 • Vannkraftprosjekter, inkludert uforede trykktunneler og sjakter, utslag under vann (Lake Tap), luftputekammer, sjakter og store bergrom
 • Olje og gasslagring i store uforede bergrom
 • Skråningsstabilitet for naturlige og sprengte skjæringer
 • Fundamentering og byggegroper
 • Stabilitetsvurderinger og sikringsteknikker; bergbolting og anker, sprøytebetong, sprøytebetongbuer etc.
 • Undersjøiske tunneler
 • Kartlegging av rasfare, steinsprang og skred
 • Drivemetoder; konvensjonell boring og sprengning, fullprofilboring (TBM), samt sjaktdriving ved sprengning og boring/opprømming
 • Ingeniørgeologisk kartlegging og bergmasseklassifikasjon (Q, RMR, GSI, RMi etc.).
 • Sprengningsteknikk og vibrasjoner/rystelser
 • Injeksjonsteknikk og strategi for grunnvannskontroll
 • Stabilitetsanalyser, analytiske og numeriske analyser (ABAQUS, RS2 etc)
 • Planlegging, oppfølging og tolkning av grunnundersøkelser
 • Utarbeidelse av spesifikasjoner og anbudsdokumenter
 • Detaljprosjektering og oppfølging av anlegg under bygging
 • Fullverdige BIM-løsninger for geologileveranser

Hør vår podcast om tunneler:

Kontaktperson

Profilbilde av Anders Kr Vik
Anders Kr Vik
Avdelingsleder Hovedkontor