Ingeniørgeologi og bergteknikk

Norconsult tilbyr komplette tjenester innen ingeniørgeologi og bergmekanikk fra mulighetsstudier og prosjektering til oppfølging under bygging.

Våre spesialister bidrar med bred erfaring fra prosjektering av alle typer berganlegg, båd over og under jord, innen:

 • Bygg og eiendom
 • Energi
 • Miljø og sikkerhet
 • Industri
 • Olje og gass
 • Vann og avløp
 • Plan og samferdsel

Gjennom Norconsults utstrakte virksomhet fra oppdrag i Norge og internasjonalt, har våre spesialister erfaring fra et bredt spekter av geologiske forhold, fra kompetente magmatiske bergarter, samt metamorfe og sedimentære bergartsformasjoner, til svakere kompaksjonsbergarter, som skifer, flysch og vulkanske sedimenter.

Norconsults tjenester innen ingeniørgeologi og bergteknikk inkluderer:

 • Vannkraftprosjekt, inkludert uforede trykktunneler og sjakter, utslag under vann (Lake Tap), luftputekammer, sjakter og store bergrom.
 • Olje og gasslagring i store uforede kaverner.
 • Skråningsstabilitet i naturlige og sprengte skjæringer.
 • Fundamentering og byggegroper.
 • Stabilitetsvurderinger og sikringsteknikker; bergbolting og anker, sprøytebetong, sprøytebetongbuer etc.
 • Undersjøisk tunneler.
 • Drivemetoder; konvensjonell boring og sprengning, fullprofilboring (TBM), samt sjaktdriving ved sprengning og boring/opprømming.
 • Ingeniørgeologisk kartlegging og bergmasseklassifikasjon (Q, RMR, GSI, RMi etc.).
 • Sprengningsteknikk og vibrasjoner/rystelser.
 • Injeksjonsteknikk og strategi for grunnvannskontroll.
 • Stabilitetsanalyser, analytiske and numeriske analyser (ABAQUS, Phase2).
 • Planlegging, oppfølging og tolkning av grunnundersøkelser.
 • Utarbeidelse av spesifikasjoner og anbudsdokumenter.
 • Detaljprosjektering og oppfølging av anlegg under bygging.

Hør vår podcast om tunneler:

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Elin Morgan
Elin Morgan
Avdelingsleder Ingeniørgeologi og bergteknikk