Isingsberegninger

Det danner seg is på vingene til vindkraftverk når det er temperatur under null og vingene er inne i eller sveiper inn i skyene (skyising). Vindkraftverk som er plassert på høydedrag er utsatt for ising både på grunn av temperatur, og fordi skyer ofte ligger nedover fjell og høydedrag. Vindkraftverk plassert i lavlandet er også utsatt for ising. Våt snø og underkjølt regn kan bidra til isingsproblem, men utgjør ikke like store utfordringer som skyising.

Is som legger seg på bladene kan kastes av og er da en risiko for folk og dyr som befinner seg i nærheten. Myndighetene krever en bevisst planlegging for å redusere denne risikoen. Dette kan vi bistå med. Vårt produkt IceRisk er spesielt tilpasset dette formålet. I den operative fasen tilbyr vi en tjeneste som sender automatiske varsler som viser når og hvor is kan falle eller bli kastet fra vindkraftverk. Varslene viser både i nåtid og 2 dager fram i tid sannsynlighet for ising og iskast. Vårt produkt IceRiskForecast 2.0 er nå i drift for et stort antall vindparker.

Figuren under viser et eksempel på IceRiskForecast 2.0. De første firkantene i hver rekke viser isingen nå og er generert fra SCADAdata fra vindparken. Dette nå-varslet oppdateres hvert 10. minutt.

Når isen bygger seg opp på vingene reduseres produksjonen mer og mer med økende tykkelse. Når isen er tykk nok, stopper vindkraftverket. Noen vindkraftverk har også oppvarmede vinger som enten skal forhindre isen i å legge seg på eller å fjerne den nå den først har lagt seg. Dette vil redusere produksjonstapet, men vil sjelden redusere tapet til null.

Norconsult har snart 15 års erfaring med å beregne produksjonstap forårsaket av ising. Vårt produkt IceLoss 2.0 er levert for mer enn 250 vindparker i inn og utland og er av de aller mest anerkjente i verden på dette området.

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Øyvind Byrkjedal
Øyvind Byrkjedal
Stedfordredende Avdelingsleder