Jernbane

Norconsult har det største rådgivermiljøet på jernbane i Norge. Vi har et stort og tverrfaglig jernbanemiljø og spisskompetanse på flere sentrale fagområder. Dette inkluderer fag som jernbaneteknikk, jernbanetrafikk, signal og jernbaneelektro.

Norconsult har mer enn 25 års erfaring med utvikling av helhetlige planer og løsninger for jernbane i Norge. Felles for de fleste av våre oppgaver er tverrfagligheten i oppdragene, som krever at våre medarbeidere jobber i team med andre fagområder for å komme frem til gode helhetsløsninger. Solid jernbaneteknisk kompetanse, og forståelse for hvordan jernbanen som et system fungerer, er helt sentralt for å kunne planlegge og prosjektere gode anleggstekniske, kostnadseffektive og driftsoptimale løsninger. Like viktig er det å ha fokus på sikkerhet, kvalitet, estetikk, miljø og innovasjon.

Norconsult har en stor portefølje av jernbaneoppdrag og har gjennomført en rekke utredninger og tekniske hovedplaner for Bane NOR. Eksempler på pågående oppdrag er: Ringeriksbanen, InterCity Vestfoldbanen, Ulriken-tunnelen, elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen og Gulskogen Hokksund.

Norconsults tjenester innen jernbane inkluderer:

  • Jernbaneteknikk: Sporgeometri og sporteknikk
  • Jernbanetrafikk: Punktlighetsanalyser, trafikkplanlegging, jernbanedrift og terminaldrift
  • Kapasitet: Simulering av togtrafikken, kjøretidsberegninger, optimalisering av infrastrukturen og følsomhetsanalyser
  • Jernbaneelektro: Lavspent/høyspent, KL og tele
  • Anleggsgjennomføring
  • Kostnadsestimering og usikkerhetsanalyser
  • Oppdragsledelse, oppdragsstyring, kvalitetsledelse og BIM

Mer informasjon:

Kontaktperson

Profilbilde av Lars-Petter Nesvåg
Lars-Petter Nesvåg
Avdelingsleder Hovedkontor