Kabelføringsanlegg

Norconsult prosjekter kabelføringsanlegg for høyspent, lavspent og IKT-kabler.

Fagfeltet kabelføringsanlegg er en integrert del av vår kommunaltekniske virksomhet, som også inkluderer infrastruktur for vann og avløp, fjernvarme/-kjøling og gassdistribusjon.

Kabelføringsanlegg er den byggtekniske og anleggsmessige føringsvei for kabler, og er kostnadsmessig ofte like viktig som kabelen. Denne typen anlegg er ofte undervurdert under prosjektering, der ensidig fokusering på kabelkostnader er uheldig.

Alternative kabelføringsanlegg er grøft for kabeltrekkerør, grøft for kabelforlegning direkte i sand med dekkplater/skillestein, kabelkulverter med lokk og kabelkanal (plastrør innstøpt i betong) kombinert med betongkummer for kabeltrekking.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Svein Storrvik
Svein Storrvik
Prosjektdirektør
Profilbilde av Anders Lingaas
Anders Lingaas
Avdelingsleder Kraftsystemer