Klima

Ved all samfunnsplanlegging må man ivareta konsekvenser av fremtidige klimaendringer. Norconsult er en markedsledende rådgiver innen klimatilpasning og klimaendringer.

Våre risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS) og konsekvensutredninger er tilrettelagt de forventede endringene. Norconsult gjennomfører og leder energi- og klimaplanprosesser både hos kommunale og private aktører. 

Norconsults rådgivningstjenester innen klima omfatter:

  • Vurdering av klimagassutslipp
  • Klima- og energiplaner
  • Energimerking
  • Rådgivning vedrørende klimaendringer
  • Vurdering av havnivåendringer
  • Klimatilpasning
  • Konsekvensvurdering
  • Risiko- og sårbarhetsvurdering

Kontaktperson

Profilbilde av Katrine Bakke
Katrine Bakke
Gruppeleder