Konsekvensutredninger

Utbygging av nye kraftledninger, vind- og vannkraftverk krever konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningslovens krav. Norconsult har spisskompetanse innen alle relevante fagtema og har omfattende erfaring med utarbeidelse av konsekvensutredninger for energianlegg.

Beslutningsrelevante utredninger vil være nyttig i forbindelse med utvikling av utbyggingsløsningene, ved interne beslutninger og alternativvalg hos utbygger og ved myndighetenes behandling av utbyggingssaken.

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder