Konsekvensutredninger

Norconsult har omfattende erfaring med utarbeidelse av konsekvensutredninger for kommunedelplaner og reguleringsplaner, samt for konsesjonssaker etter vassdrags- og energiloven.

Vi er til enhver tid oppdatert på myndighetenes krav, gjeldende metoder og sentrale datagrunnlag. Vi kan tilby spisskompetanse innenfor alle fagfelt som omfattes av konsekvensutredningsforskriftens krav, herunder naturmangfold, landskap, samfunns- og næringsinteresser, naturressurser og klima.

Beslutningsrelevante og tydelige utredninger vil være nyttige i forbindelse med utvikling av utbyggingsløsningene, ved interne beslutninger og alternativvalg hos utbygger og ved myndighetenes behandling og vedtak i utbyggingssaker.

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder