Konsekvensutredninger

Norconsult har spisskompetanse innen alle relevante fagtema og har omfattende erfaring med utarbeidelse av konsekvensutredninger for prosjekter etter Plan- og bygningsloven og etter sektorlover, for eksempel innenfor vann- og vindkraft samt kraftledninger.

Beslutningsrelevante utredninger vil være nyttige i forbindelse med utvikling av utbyggingsløsningene, ved interne beslutninger og alternativvalg hos utbygger og ved myndighetenes behandling av utbyggingssaken.

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder