Konsesjonssøknader og tillatelsesprosesser

Norconsult kan bistå utbygger med utarbeidelse av konsesjonssøknader etter vassdragslovgivningen, oreigningslova, energiloven, havenergiloven m.fl.

Vi kjenner godt myndighetenes og lovverkets krav og kan også bistå med tilrettelegging og gjennomføring av samrådsprosesser med berørte myndigheter og organisasjoner. Riktig fokus, gode miljøutredninger og forståelig presentasjon av løsninger og konsekvenser er viktig for å få til en god prosess som sikrer bred forankring av valgte utbyggingsløsninger.

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder