Konstruksjonsteknikk

I Norconsult har vi gjennom flere tiår opparbeidet oss en bred kompetanse innen konstruksjonsteknikk. Kompetansen omfatter det meste innen prosjektering av konstruksjoner samt kunnskap om overflatebehandling, konstruksjonsmaterialer og forbindelsesmetoder.

Eksempler på konstruksjonstyper er boliger, kontorbygg, industrianlegg, sykehus og institusjonsbygg, sportsarenaer, kulturbygg, undervisningsbygg, bruer og kulverter, bassengkonstruksjoner, vann og avløpsanlegg, havner, tanker og siloer.

Norconsult har kompetanse innenfor materialene stål, betong, tre, aluminium, murverk, komposittmaterialer og glass.

Kontaktperson

Profilbilde av Harald Ågedal
Harald Ågedal
Sivilingeniør