Kraftledning

Norconsult utfører tjenester knyttet til kraftledninger i alle prosjektfaser og på alle spenningsnivåer.

For prosjektering og dimensjonering benytter vi modellerings- og beregningsprogrammet PLS-CADD. Dette er et svært avansert program som gir oss anledning til å prosjektere alle typer masteløsninger med valgfritt konstruksjonsmateriale (stål, tre, aluminium eller kompositt).

Norconsult prosjekterer og planlegger gjerne ledninger med grunnlag fra laserdata. Laserscannede traséer gir stor frihetsgrad med hensyn til optimalisering av løsninger og er ofte kostnadsbesparende i forhold til tradisjonell stikking.

Norconsult er behjelpelig med beskrivelse og innhenting av priser på laserscanning, samt organisering og filtrering av mottatt datamengde. For presentasjon og videre planlegging kan vi også utarbeide videoer som viser virtuell flyging av prosjektert ledning.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Vidar Brokstad
Vidar Brokstad
Gruppeleder
Profilbilde av Martin Sæther
Martin Sæther
Seniorrådgiver