Kvalitative risikovurderinger, risikoanalyser og ROS-analyser

Norconsult benytter ulike metoder for å identifisere sårbare punkter og tilstander i de tekniske systemene. Vi arbeider med risikovurderinger og analyser innen alle Norconsult sine markedsområder.

Risikovurderinger og analyser kan både være kvalitative og kvantitative ut fra kundens behov. For analyser rettet mot prosessindustrien brukes for eksempel "What if"-, HAZOP- eller FMEA-analyser. Nivået på analysen bestemmes ofte ut fra en fareidentifikasjon (HAZID).

Kontaktperson

Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør geo, miljø og sikkerhet