Kvantitative risikoanalyser

Norconsult utfører de beregninger og studier som er nødvendig for gjennomførende av en kvantitativ risikoanalyse.

Etter identifisering av potensielle farer (HAZID) og definering av relevante scenarier beregnes frekvenser og konsekvenser fra disse. På basis av dette er det også mulig å beregne samfunnsrisiko og individrisiko, som vanligvis presenteres som henholdsvis FN-diagram og individrisiko-kurver. For å utrede frekvenser brukes feiltre- og hendelsestre-analyser, sammen med relevant statistikk.

Vi benytter Phast for å beregne konsekvenser av de identifiserte hendelsene. Phast brukes både offshore og onshore for olje og gassvirksomheter, men også for anlegg og industri som bruker andre typer av brannfalig, eksplosiv og / eller toksisk stoff. Ved bruk av verktøyet kan vi analysere stråling og eksplosjonslaster fra blant annet jet- og pool-branner, BLEVEs og gasskyeksplosjoner. Det gir også mulighet for å undersøke dispersjon fra toksiske utslipp.

Kontaktperson

Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør geo, miljø og sikkerhet