Kystteknikk

Norconsult har et av Norges fremste kompetanseområder innen kystteknikk. Vi engasjerer oss for å finne gode løsninger hvor kvalitet, miljø og estetikk står i fokus. Arbeid og resultat er sterkt rettet mot å finne gode løsninger som minimaliserer miljøbelastningene og med konstruksjoner som passer inn i naturlige omgivelsene.

Norges lange kystlinje, befolkningsvekst og globale klimautfordringer gjør at kyst og havneteknikk vil få utfordringer i tiden som kommer med økende ekstremvær og vannstandsstigning. En solid bred teoretisk kompetanse kombinert med erfaring fra tidligere prosjekter, analyser og labbforsøk gir seksjonen gode forutsetninger for å utvikle gode, miljøriktige og sikre løsninger.

Miljøet i Trondheim leverer komplekse bølge- og vindanalyser som gir grunnlag for optimalisering av konstruksjoner og plassering av anlegg. Vi har spisskompetanse innen dimensjonering av moloer og foretar hele dimensjoneringen fra innhenting av kart, bølge og vinddata, til utførelse av bølge- og vindanalyse og optimalisering/dimensjonering av molo.

Typiske tjenester Norconsult levere inne kystteknikk:

  • Innseiling og farledsprosjekter
  • Utforming av havne-/ terminalområder
  • Nedetidsvurderinger
  • Moloer
  • Flytende konstruksjoner
  • Fortøyningsanalyser
  • Bølge-, vind, og strømanalyser
  • Klimaendringsstudier
  • Arktisk klima

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Arne Erling Lothe
Arne Erling Lothe
Fagekspert